fbpx

A k c i j a !!!

Top ponuda 2024

Univerzalno sredstvo za dezinfekciju bazena 1 kg

Šifra: t-113

SANI-granulat je bele boje izuzetno širokog antimikrobnog spektra delovanja, sa blagim mirisom hlora. Sadrži stabilizovane hlorne granule koje ne utiču na smanjenje pH i alkaliteta i mogu se upotrebljavati i u otvorenim (spoljnim) bazenima gde ima uticaj sunčeve svetlosti. Sadrže cijanuričnu kiselinu koja automatski stabiliše raspadanje hlora pod uticajem sunčeve svetlosti. Koristi se u unutrašnjim i spoljnim bazenima kao i u banjama sa toplom vodom (SPA).

VAŽNO UPOZORENJE:

Osnovni preduslov za uspešnu dezinfekciju vode je da pH vode mora biti između 7,2-7.6.

Nivo slobodnog hlora u vodi mora biti između 0,3-1,5 mg/lit a kod hidromasažnih i bazena sa vodenim efektima nivo slobodnog hlora treba da se kreće od 0,6-2,0 mg/lit.

Kod prvog dodavanja ili šok tretmana nivo hlora u vodi treba da bude 1,5 – 3,0 mg/lit.

U PREPORUČENIM DOZAMA NIJE TOKSIČAN I NE DELUJE NA KOŽU.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Podesimo pH vode između 7,0-7,6.

Za prvo doziranje (šok tretman) upotrebljavamo 150 grama granulata na 10 000 lit (10m3/vode. Priprema: U plastičnu posudu sipamo toplu vodu i rastvorimo granulat. Napravljeni rastvor prospemo na razna mesta po bazenu. Šok terapiju raditi uveče kada nema kupača u bazenu.

Održavati koncetraciju hlora i pH u normalnim preporučenim granicama. Možete upotrebiti pH-minus granulat i pH-plus granulat od istog proizvođeča.

ANTIMIKROBNO DELOVANJE:

SANI-granulat ima široki spektar antimikrobnog delovanja. Ovaj preparat deluje na vegetativne oblike gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija, viruse (uključujući HBV i HIV), gljivice, protozoe i alge tako da u potpunosti štiti kupače od zaraznih bolesti.

Germicidni efekat SANI-granulata ispitan je u zavodu za preventivnu medicinu VMA.

Kod pripreme koncentrovanog rastvora Sani-granulata i vode potrebno je staviti zaštitne rukavice i naočere. U slučaju nepažnje kod pripreme koncentrata postupiti po upustvu.

MERE PRVE POMOĆI:

Oči: Isprati oči sa mnogo vode najmanje 15 minuta. Posle toga zatražiti pomoć doktora.
Koža: Skinuti kontaminiranu odeću i cipele, oprati kožu sa mnogo vode i sapuna. Zatražiti pomoć lekara.
Kontakt sa služokožom usta: U slučaju kontakta popiti odmah 2-4 čaše mleka ili vode. Potražiti medicinsku pomoć.

Udisanje-inhalacija: U slučaju kontakta odmah izaći na svež vazduh. U slučaju otežanog disanja upotrebiti respiracione aparate ili uzeti kiseonik. Potražiti medicinsku pomoć.

Šifra proizvoda: t-113 Kategorije: , , Oznaka: